ด่านบุษย์ คอร์ปอเรชั่น

พาร์ทิชั่น 6

×

ส่วนประกอบ

1.EPE FOAM 1 mm.

2.PP 3mm.น้ำเงิน

3.กาว

สอบถามข้อมูลสินค้า

รหัส *