ด่านบุษย์ คอร์ปอเรชั่น


ลังพลาสติกลูกฟูกและไส้


ลังพลาสติกฉีดและไส้


ไส้ EVA / พลาสติกลูกฟูก / EPE โฟม


ถุง EPE โฟม , EPE โฟมแผ่น


EVA แท่ง ปั๊ม ขึ้นรูป


ถุง Air Bubble, แผ่น Air Bubble


กล่องพับได้


พาเลท