ด่านบุษย์ คอร์ปอเรชั่น

ลังพลาสติกฉีดและไส้ 1

×

ส่วนประกอบ

1.TP 342 ดำ

2.PP 3mm.น้ำเงิน

3.PVC