ด่านบุษย์ คอร์ปอเรชั่น

ลังพลาสติกฉีดและไส้ 7

×

ส่วนประกอบ

1.PP Board 3mm.สีน้ำเงิน

2.EVA 

3.กาว

4.ลังฉีดสีน้ำเงิน

5.PVC

6.เมจิกเทป