ด่านบุษย์ คอร์ปอเรชั่น

ลังพลาสติกฉีดและไส้ 2

×

ส่วนประกอบ

1.TP สีเทา

2.PP Board 3mm.น้ำเงิน 

3.กาว

4.PVC