ด่านบุษย์ คอร์ปอเรชั่น

ลังพลาสติกฉีดและไส้ 3

×

ส่วนประกอบ

1.PP board 3mm.สีเขียว

2.EVA

3.TP สีเขียว

4.PVC