ด่านบุษย์ คอร์ปอเรชั่น

ลังพลาสติกฉีดและไส้ 4

×

ส่วนประกอบ

1.TP 462 สีเหลือง

2.EVA 

3.PP 3mm.น้ำเงิน

4.PVC